Zeilstra Financieel Management

Referenties

 

Stichting Zorgverlening De Friese Wouden

Stichting Zorgverlening De Friese Wouden

 

April 2011 - heden

De Friese Wouden is onderdeel van de Kwadrantgroep. Dat is een overkoepelende organisatie van verschillende stichtingen en bedrijven. Al die organisaties hebben hun eigen merk en strategie. De Kwadrantgroep werkt aan de ontwikkeling van wonen, zorg, welzijn en
verleent diensten op het gebied van extramurale en intramurale zorg. Het doel is om mensen met beperkingen te ondersteunen. Om ze zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Of thuis te laten wonen zodra het weer kan. Zo hoopt de Kwadrantgroep dat mensen volop kunnen deelnemen aan de lokale gemeenschap. Bij de Kwadrantgroep werken zo'n 7000 medewerkers.

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen  in verslagjaar 2011 € 76.995.503, waarvan € 70.141.740 wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en overige bedrijfsopbrengsten €6.853.763.  

 

Opdracht

Financieel Manager

Taken

 • Lid managementteam;
 • Verbeteren (financiële) processen; waaronder het jaarrekeningproces en P&C-cyclus;
 • Afdeling financiën en business control naar een hoger kwaliteitsniveau brengen;
 • Verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening;
 • Inbreng van materiedeskundigheid inzake projecten, o.a. financiering nieuwbouwproject, impairment vastgoed, werkkostenregeling,  invoeren van Shared Service Centrum.

 

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

September 2010 - April 2011

Door overheidsmaatregelen fuseerden destijds landelijk bijna 80 hbo-instellingen tot zo'n 45 nieuwe hogescholen. In 1995 werd deze fusiehogeschool Hogeschool van Utrecht, waarna in 2005 de naam is gewijzigd in Hogeschool Utrecht.

Hogeschool Utrecht: een bonte verzameling van oude, opleidingen van naam en faam, zoals die van het Seminarium voor Orthopedagogiek en nieuwe innovatieve studies zoals Communication Media Design. Van oude gebouwen en spiksplinternieuwe moderne. Van culturen en tradities die al jaren geleden gevormd zijn, tot nieuwe invloeden en mensen.  

Aan Hogeschool Utrecht studeren ruim 30.000 studenten, verdeeld over 6 faculteiten en twee steden (Utrecht en Amersfoort). Er werken ongeveer 3.500 mensen.

Opdracht:

P&C Financial Controller

Taken:

 

 • Opstellen notitie onderscheid publiek-private activiteiten en middelen;
 • Opstellen notitie kostprijzen "Wat is integrale kostprijs?";
 • Opstellen notitie subsidies: AO/IB maatregelen rondom subsidies en projectcontrol;
 • Implementeren projectcontrol ;
 • Adviseur inzake begroting subsidietraject "Utrecht ValorisationCentre".
 • Adviseur Europese subsidietrajecten (EFRO).

 

 

Heddes Bouwgroep

Heddes Bouwgroep

April 2010- Juni 2010

Heddes Bouwgroep is een middelgrote aannemer en projectontwikkelaar met ruim 450 medewerkers. Het werkgebied is West-Nederland: van Den Helder tot Rotterdam tot Flevoland.

Heddes Bouwgroep is een totaalbouwer: werkzaam binnen de utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en onderhoud en burgerwerk. Van oorsprong gevestigd in West-Friesland, zijn de meeste stafdiensten vertegenwoordigd in ons kantoor te Hoorn.

Opdracht:

Interim Financial Accountant

Taken:

 • Opstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen op basis van verschillende waarderingsgrondslagen;
 • Opstellen kwartaalrapportages van de werkmaatschappijen van Heddes Bouwgroep B.V.
 • Implementeren Richtlijn  RJ221 Onderhanden projecten;
 • Bewaken kwaliteit van  jaarrekeningdossiers;
 • Optimaliseren van de rapportagetool Visionplanner.
Provincie Flevoland

Provincie Flevoland

Januari 2010 - Maart 2010

De provincie Flevoland  ondersteunt de Flevolandse samenleving van gemeenten, bedrijven, organisaties en bijna 400.000 inwoners op een groot aantal gebieden zoals land, lucht, water, wegen, cultuur, economie, milieu en toerisme. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koningin het bestuur van de provincie. Een complete ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De ambtelijke organisatie van de provincie Flevoland bestaat bestaat uit de directie en beleids-, staf- en faciliterende afdelingen; in totaal een kleine 500 mensen.

Opdracht:

 Interim Coördinator Consolidatie en Rapportage

Taken:

 • Organiseren van een tijdige en eenduidige afdelingsrapportage aan het concern;
 • Uitvoeren van de consolidatie van afdelingsrapportages tot een concernrapportage;
 • Opstellen van de concernrapportage (jaarverslag en voorjaarsnota);
 • Bewaken dat de afdelings-en concernrapportage voldoen aan wet-en regelgeving (o.a. BBV);
 • Optimaliseren van het consolidatie-en rapportageproces, alsmede de geautomatiseerde ondersteuning daarvan.
Creative Imaging Technologies

Creative Imaging Technologies

December 2009 - Heden

Creative Imaging Technologies (CiT) is een distributeur van toner & onderdelen voor de laser cartridge recycling industrie. CiT opereert vanuit  Nederland (Friesland).  De medewerkers van CiT komen allen uit de recycling industrie. De recycling industrie is een uitdagend markt die grote mogelijkheden op het gebied van kosten- en milieubesparing biedt.

Opdracht:

Interim Controller

Taken:

 • Inrichten van het ERP-pakket ERP-pakket Business Dynamics, Navision;
 • Ondersteunen bij invoering van administratie;
 • Opstellen van diverse managementrapportages, zoals balans en winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en prognoses;
 • Ondersteunen bij opstellen van businessplan.
Stenden Hogeschool

Stenden Hogeschool

 

November 2008 - November 2009

Stenden hogeschool is een internationale school met vestigingen in Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Doha (Qatar), Bangkok (Thailand) en Port Alfred (Zuid-Afrika).
Aan Stenden hogeschool studeren circa 11.000 studenten en werken bijna 1000 medewerkers. Het aanbod aan opleidingen bestaat uit 3 associate degrees, 19 bacheloropleidingen en 4 masteropleidingen in de domeinen (Service) Management, Zorg, Educatie, Economie en Techniek. 
In 2009 opent Stenden een Universiteit in Berlijn. Met de realisatie van Stenden University Berlin is Stenden de enige instelling in Nederland die zowel HBO als Wetenschappelijk Onderwijs aanbiedt.

Opdracht:

Interim Financial Controller

Taken:

 • Verantwoordelijk  voor de jaarafsluiting 2008, waaronder de consolidatie van (buitenlandse) entiteiten (B.V.'s, C.V., stichtingen en  joint ventures) en het bewaken van de kwaliteit van de permanente- en jaarrekeningdossiers;
 • Betrokken bij de integratie van de administraties van CHN en Hogeschool Drenthe;
 • Coachen en begeleiden van assistent Financial Controller en Project Controller.
BAM Woningbouw

BAM Woningbouw

Mei 2008 - Oktober 2008

BAM Woningbouw richt zich op alle onderdelen van de Nederlandse woningmarkt. Dit wil zeggen: projectontwikkeling, nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie in zowel uitbreidingsgebieden als op binnenstedelijke locaties. Omzet € 800 miljoen, aantal medewerkers circa 2.500.

Opdracht:

Interim Controller regio Groningen/Leeuwarden

Taken:

 • Aanspreekpersoon voor regio-directeur, raad van bestuur BAM Woningbouw, projectleiders;
 • Aansturen projectadministrateurs; Verzorgen maand- kwartaalrapportages, jaarplan;
 • Adviseren inzake verbetering van administratieve organisatie en interne (kosten-) beheersing;
 • Omzetten van managementrapportage van Excel naar een "webbased" rapportagetool.
SC Cambuur- Leeuwarden

SC Cambuur- Leeuwarden

April 2008 - September 2008

Betaalde voetbalorganisatie welke uitkomt in de Jupiler League

Opdracht:

Interim Financieel Manager

Taken:

 • Creëren van inzicht in de financiële situatie van SC Cambuur;
 • Stroomlijnen van de boekhouding en administratieve organisatie en interne beheersing;
 • Samenstellen van het budget voor het voetbalseizoen 2008/2009;
 • Samenstellen jaarrekening voetbalseizoen 2007/2008;
 • Adviseur van algemeen directeur en nieuwe financieel directeur;
 • Onderhouden van contacten met de raad van commissarissen en externe accountant.
Freia

Freia

Oktober 2007 - Maart 2008

Freia heeft met de Rijksuniversiteit Groningen de  publiek private samenwerking AOG Contractonderwijs B.V. opgezet en worden hoger opgeleiden in heel Nederland gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling.  Fources biedt uitgekiende corporate educational services aan. Omzet circa € 43 miljoen, aantal medewerkers circa 400.

Opdracht:

Interim Business Controller Fources B.V.

Taken: 

 • Het inzichtelijk maken van de dienstverlening, kosten- en opbrengstenstructuur  van Fources;
 • Ontwikkelen van een berekeningsystematiek inzake de toerekening van de kosten en opbrengsten van de dienstverlening aan cliënten /opdrachtgevers van Fources;
 • Beoordelen van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen van Fources en  vaststellen of op basis van de huidige AO/IB-maatregelen de betrouwbaarheid van de verantwoorde resultaten van de diverse activiteiten van Fources kan worden vastgesteld;
 • Adviseren inzake de verbetering van de administratieve organisatie en interne beheersing  (o.a. projectorganisatie en tijdregistratie) van Fources;
 • Implementatie van de adviezen in de organisatie;
 • Genereren van een voorstel  betreffende de managementinformatie voor de besturing van Fources;
 • Optimaliseren, integreren van diverse (financiële-)applicaties.